Selecteer een pagina

Onze diensten

Welke oplossingen kan Pro-Emium u bieden?

Diensten-wisselverwarming-Pro-Emium.jpg

Wisselverwarming

Pro-Emium bouwt en levert alle wisselverwarmingsinstallaties die momenteel door ProRail zijn vrijgegeven. Hieronder valt ook het aanleggen en in bedrijf stellen. Uiteraard vallen hier ook de after-sales activiteiten onder. 

Indien gewenst voeren we onderhoud aan installaties uit en lossen we complexe storingen op of geven hier advies over.

Diensten-kwaliteitsinventarisaties-Pro-Emium.png

Kwaliteitsinventarisaties

Voor bestaande baangebonden installaties voeren wij kwaliteitsinventarisaties uit. Hierbij omschrijven we de staat waarin we een installatie aantreffen en geven we gedegen advies over de instandhouding of vervanging ervan.

Diensten-objectinventarisatie-in-SAP-Pro-Emium.jpg

Objectinventarisatie in SAP

Wij lokaliseren baangebonden objecten en meten deze in met GPS-meetapparatuur. De ingemeten data wordt door ons verwerkt tot as-built tekeningen die we vervolgens uploaden en aanbieden in SAP. Tijdens het inmeten worden er tevens een aantal kenmerken van het object genoteerd. Ook de kenmerken worden in SAP ge-upload en aangeboden door middel van een invulprofiel.

Diensten-engineering-Pro-Emium.jpg

Engineering

Voorgenomen installatie-projecten in het kader van vervanging of nieuwbouw werken we tot op detailniveau uit. Van voorontwerp tot detailuitwerking en alles wat er bij komt kijken om het project in de uitvoering rimpelloos te laten verlopen.

Diensten-uitvoeringsbegeleiding-Pro-Emium.jpg

Uitvoeringsbegeleiding

Het begeleiden van railinfraprojecten vereist vaak wat extra aandacht in verband met het hoge veiligheidsregime. Aanrijd- en electrocutiegevaar vormen hierbij een serieus gevaar. Maar ook het naleven van de voorgeschreven regels met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu mag niet uit het oog worden verloren. Daarbij wordt nauwlettend gekeken naar de correcte toepassing van de verplicht gestelde Persoonlijke Beschermingsmiddelen. 

Oplevertrajecten

De realisatie van een project wordt altijd afgesloten met een oplevering. Buiten wordt gekeken of het project conform de specificaties is gerealiseerd. Binnen wordt alle begeleidende en noodzakelijke informatie en data verzameld die noodzakelijk is voor een beheersbare exploitatie van de installatie. Uiteraard gebeurt dit digitaal. De documentatie wordt niet alleen in de vorm van een opleverdossier geleverd, maar dient ook deels in een SAP-database ondergebracht te worden. Pro-Emium begeleidt ook deze oplevertrajecten.

Met meer dan 30 jaar ervaring
uw partner in engineering & consultancy