REFERENTIEPROJECTEN REFERENTIEPROJECTEN

Inmiddels heeft ProEmium al een veelvuldigheid aan opdrachten mogen uitvoeren, waaronder:

• Onderzoek en metingen aan wisselverwarmingssystemen op het gebied van thermo- dynamica en millieu;

• Troubleshooting en technisch onderzoek naar haperende wisselverwarmingssystemen op emplacementen;

• Engineering & Directievoering (RVOI fase 0 t/m 10) op het gebied van baangebonden installaties;

• Schrijven van omgangsprocedures t.b.v. implementaties op het gebied van systeem- software voor o.a. wisselverwarming;

• Haalbaarheidsstudies voor diverse systemen en toepassingen waaronder spoorstaafsmeerinrichtingen en noodknopsystemen in het kader van de wet milieubeheer;

• Auditeren van besturingssoftware voor wisselverwarmingssystemen;

• Ondersteunen van ProRail projectteams aangaande ‘Contracteringsplan Raamcontracten en engineerings- diensten’;

• Ondersteunen van ProRail projectteams betreffende UAV/GC contracten;

• Kwaliteitsinventarisaties waaronder de ‘duimstokmethodiek’ en objectregistraties op het gebied van baan, kunstwerken, telecom, seinwezen en baangebonden installaties;

• Actualiseren, ordenen en opnieuw archiveren van ProRail archieven;

• Opstellen van voortschrijdende meerjarenplannen ten behoeve van (interne) investeringsvoorstellen in het kader van onderhoud en vernieuwing;


Vormidabel Webdesign - Copyright ProEmium © All rights reserved