KENNIS & ERVARING KENNIS & ERVARING

Wij beschikken over:

• ruim 40 jaar baanexpertise op het gebied van nieuwbouw alsmede beheer en instandhouding, onderhoud en vernieuwing;

• ruim 20 jaar expertise op het gebied van wisselverwarmingssystemen;

• recente ervaring op een breder gebied ten aanzien van Baangebonden installaties zoals: was- en vulhydranten, bluswatervoorzieningen, terreinverlichting en spoorstaafsmeerinrichtingen.

• een ruime ervaring met digitaliseren en converteren van archieftekeningen naar Microstation V8 (volgens ProRail TVS’en inclusief GIL-lijsten);

• de applicaties Geoweb, Artiwin en GIL en hebben de volledige bevoegdheid van ProRail om bestanden en gegevens uit deze applicaties op te vragen en te reviseren.

• Een ruime ervaring met het verwerken van geactualiseerde basisgegevens, of gegevens naar aanleiding van object- en kwaliteitsregistraties in SAP.

 


Vormidabel Webdesign - Copyright ProEmium © All rights reserved