INVENTARISATIES INVENTARISATIES

De laatste jaren hebben de opdrachten een sterker informatief karakter gekregen. Van infratechniek naar infra-informatie.

Voorbeelden hiervan voor ProRail zijn:  

◦ Objectregistraties ten behoeve van het ‘Activaregister’; 

◦ Kwaliteitsinventarisaties op het gebied van Baan en   

  Bovenbouw, Telecom, Kunstwerken en Seinwezen ten 

  behoeve van het productieplan; 

◦ ‘Duimstokmethodiek’ al dan niet verkort eveneens ten 

  behoeve van het productieplan;

◦ Opnames ondergrondse infra op emplacementen en in de 

  vrije baan in het kader van de nieuwe 

  ‘Grondroerdersregeling’.

Daarnaast hebben we de expertise in huis om deze gegevens op de vestiging bij ProRail in SAP te verwerken of te muteren.


Vormidabel Webdesign - Copyright ProEmium © All rights reserved