DIRECTIEVOERING DIRECTIEVOERING

De rol van directievoerende (RVOI fasen 7 t/m 9) heeft in de afgelopen jaren een ware revolutie doorgemaakt. Vroeger zag een directievoerende enkel toe op de juiste technische uitvoering. Momenteel ligt de nadruk op álle beheersaspecten op projectniveau. Dit houdt in: bewaking en toezicht op kwaliteit, beheer, project-budget, -planning en -organisatie.


Vormidabel Webdesign - Copyright ProEmium © All rights reserved